Sisteme de management

Consultanță pentru implementarea și certificarea sistemelor de management :

  • ISO 9001:2008 – Sisteme de Management al Calității
  • ISO 14001:2005 – Sistemul de Management al Mediului
  • OHSAS 18001:2008 – Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale

Consultanță pentru desfășurarea activității de prevenire și protecție pe linie de sănătate și securitate în muncă (SSM) și pe linie de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) și situații de urgență (SU)

  • întocmirea documentatiei specifice;
  • elaborarea și implementarea procedurilor specifice;
  • elaborarea instrucțiunilor specifice;
  • evaluarea riscurilor specifice SSM, conform HG nr.1425/2006, și stabilire nivel de risc;
  • întocmirea planului de prevenire și protecție.